Welkom bij SWV Brabantse Wal


Deze website is een gezamenlijk inititatief van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs Brabantse Wal, afdelingen basisonderwijs, voortgezet onderwijs en de werkgroep van 8 naar 1.

Algemene informatie passend onderwijs


Passend onderwijs is er voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het MBO.
Onder deze knop vindt u algemene informatie over passend onderwijs die voor ieder van toepassing kan zijn, zoals brochures, adressen van steunpunten en verwijzing naar websites.

Onze Partners


Samenwerkingsverbanden werken samen met organisaties zoals: kinderopvang,  jeugdzorginstellingen, speciaal onderwijs, jeugdgezondheidzorg.
Hier treft u informatie aan over deze partners.