Welkom bij SWV Brabantse Wal


Deze website is een gezamenlijk inititatief van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs Brabantse Wal, afdelingen basisonderwijs, voortgezet onderwijs en de werkgroep van 8 naar 1.

Algemene informatie passend onderwijs


Passend onderwijs is er voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het MBO.
Onder deze knop vindt u algemene informatie over passend onderwijs die voor ieder van toepassing kan zijn, zoals brochures, adressen van steunpunten en verwijzing naar websites.

Onze Partners


Samenwerkingsverbanden werken samen met organisaties zoals: kinderopvang,  jeugdzorginstellingen, speciaal onderwijs, jeugdgezondheidzorg.
Hier treft u informatie aan over deze partners. Tevens is het de plaats waar documenten van de REA (Regionaal Educatieve Agenda) te vinden zijn. In de REA stemmen schoolbesturen en gemeentebesturen het beleid op elkaar af.