Algemene informatie passend onderwijs

Steunpunten en organisaties
Er zijn veel organisaties die informatie of ondersteuning bieden bij de invoering van passend onderwijs. Deze organisaties zijn er voor ouders/ verzorgers, leraren en schoolbesturen.

Beschikbare ondersteuning voor iedereen


Voor ouders/verzorgers en leraren

 • Voor algemene informatie over passend onderwijs is er het Steunpunt Passend Onderwijs.
 • Ouders kunnen signalen over passend onderwijs melden bij Meldpunt Ieder(in).
 • Balans is de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met een leer- en/of gedragsstoornis, zoals ADHD, dyslexie, Asperger en PDD-NOS. Zij hebben een netwerk van actieve ouders die cursussen en   informatie bieden aan ouders.
 • VOO (vereniging openbaar onderwijs) biedt ouderavonden en teamtrainingen m.b.t. passend onderwijs.
 • OUDERS&COO is de landelijke organisatie van en voor ouders in het protestants christelijk en oecumenisch onderwijs.
 • Voor ouders en leraren die lid zijn van een medezeggenschapsorgaan is er het steunpunt medezeggenschap passend onderwijs.
 • Voor informatie omtrent versterking van de positie van ouders t.a.v. zorgverlening in het onderwijs  kunt u zich wenden tot Netwerk Ouderinitiatieven.

Voor leraren


Voor scholen, specifiek omtrent ontwikkelingsperspectief

 • Bijeenkomsten in het kader van OPP voor intern begeleiders, zorg coördinatoren, directies, rectoren enz.


Voor schoolbesturen en samenwerkingsverbanden PO en VO

 

Actueel nieuws

 1. Vacature Beleidsmedewerker Kwaliteit
 2. Nieuwsbrief SWV Brabantse Wal PO, december 2017
 3. Scholenmarkt Centrum-Zuid Bergen op Zoom
 4. Nieuwsbrief SWV Brabantse Wal PO
 5. Nieuwsbrief samenwerkingsverband PO
 6. Nieuwsbrief samenwerkingsverband PO
 7. Ouderbetrokkenheid
 8. Nieuwsflits 6 september 2016
 9. Vooraankondiging 8 naar 1
 10. Nieuwsflits SWV PO 14 april 2016
 11. Nieuwsflits SWV PO
 12. Nieuwsflits SWV PO
 13. Nieuwsflits SWV PO
 14. Nieuwe Brochure ‘Wegwijs in het vmbo’
 15. Talenten zonder papieren
 16. Nieuwe mailadressen samenwerkingsverband Brabantse Wal PO en VO
 17. Nieuwsbrief Passend Onderwijs januari 2016
 18. Nieuwsflits november 2015
 19. Symposium Jeugd 19 november
 20. Open dagen, onderwijsaanbod etc
 21. Wijzigingen in LDOS oktober 2015
 22. Informatiebijeenkomst LDOS op 1 oktober 2015
 23. Nieuwsbrief samenwerkingsverbanden passend onderwijs september
 24. Vooraankondiging informatiebijeenkomst LDOS op 1 oktober 2015
 25. Nieuwsbrief samenwerkingsverbanden juli 2015
 26. Nieuwsbrief PO-VO juni 2015
 27. Nieuwsbrief OC&W voor samenwerkingsverbanden
 28. Digitale overdracht
 29. Centrale aanmeldavonden voortgezet onderwijs
 30. Centrale eindtoets en schooladvies
 31. Open dagen VO scholen
 32. Nieuwe directeur samenwerkingsverband PO
 33. Naar het voortgezet onderwijs
 34. Scholenmarkt
 35. IVO transfercoach SWV VO
 36. Nieuwsbrief SWV Brabantse Wal PO, september 2014
 37. Monitor passend onderwijs