Algemene informatie passend onderwijs

Steunpunten en organisaties
Er zijn veel organisaties die informatie of ondersteuning bieden bij de invoering van passend onderwijs. Deze organisaties zijn er voor ouders/ verzorgers, leraren en schoolbesturen.

Beschikbare ondersteuning voor iedereen


Voor ouders/verzorgers en leraren

 • Voor algemene informatie over passend onderwijs is er het Steunpunt Passend Onderwijs.
 • Ouders kunnen signalen over passend onderwijs melden bij Meldpunt Ieder(in).
 • Balans is de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met een leer- en/of gedragsstoornis, zoals ADHD, dyslexie, Asperger en PDD-NOS. Zij hebben een netwerk van actieve ouders die cursussen en   informatie bieden aan ouders.
 • VOO (vereniging openbaar onderwijs) biedt ouderavonden en teamtrainingen m.b.t. passend onderwijs.
 • OUDERS&COO is de landelijke organisatie van en voor ouders in het protestants christelijk en oecumenisch onderwijs.
 • Voor ouders en leraren die lid zijn van een medezeggenschapsorgaan is er het steunpunt medezeggenschap passend onderwijs.
 • Voor informatie omtrent versterking van de positie van ouders t.a.v. zorgverlening in het onderwijs  kunt u zich wenden tot Netwerk Ouderinitiatieven.

Voor leraren


Voor scholen, specifiek omtrent ontwikkelingsperspectief

 • Bijeenkomsten in het kader van OPP voor intern begeleiders, zorg coördinatoren, directies, rectoren enz.


Voor schoolbesturen en samenwerkingsverbanden PO en VO

 

Actueel nieuws

 1. Nieuwsbrief SWV Brabantse Wal PO
 2. Nieuwsbrief samenwerkingsverband PO
 3. Nieuwsbrief samenwerkingsverband PO
 4. Ouderbetrokkenheid
 5. Nieuwsflits 6 september 2016
 6. Vooraankondiging 8 naar 1
 7. Nieuwsflits SWV PO 14 april 2016
 8. Nieuwsflits SWV PO
 9. Nieuwsflits SWV PO
 10. Nieuwsflits SWV PO
 11. Nieuwe Brochure ‘Wegwijs in het vmbo’
 12. Talenten zonder papieren
 13. Nieuwe mailadressen samenwerkingsverband Brabantse Wal PO en VO
 14. Nieuwsbrief Passend Onderwijs januari 2016
 15. Nieuwsflits november 2015
 16. Symposium Jeugd 19 november
 17. Open dagen, onderwijsaanbod etc
 18. Wijzigingen in LDOS oktober 2015
 19. Informatiebijeenkomst LDOS op 1 oktober 2015
 20. Nieuwsbrief samenwerkingsverbanden passend onderwijs september
 21. Vooraankondiging informatiebijeenkomst LDOS op 1 oktober 2015
 22. Nieuwsbrief samenwerkingsverbanden juli 2015
 23. Nieuwsbrief PO-VO juni 2015
 24. Nieuwsbrief OC&W voor samenwerkingsverbanden
 25. Digitale overdracht
 26. Centrale aanmeldavonden voortgezet onderwijs
 27. Centrale eindtoets en schooladvies
 28. Open dagen VO scholen
 29. Nieuwe directeur samenwerkingsverband PO
 30. Naar het voortgezet onderwijs
 31. Scholenmarkt
 32. IVO transfercoach SWV VO
 33. Nieuwsbrief SWV Brabantse Wal PO, september 2014
 34. Monitor passend onderwijs