Benoeming directeur bestuurder

Het bestuur van het samenwerkingsverband heeft, op voordracht van de benoemingsadviescommissie, besloten om de mevrouw Bernadette van Oers met ingang…
Lees verder