Vacature Transfercoach

FUNCTIE  |  TRANSFERCOACH  Het samenwerkingsverband Brabantse Wal VO is, in verband met uitbreiding van het team, op zoek naar een transfercoach…
Lees verder

Benoeming directeur bestuurder

Het bestuur van het samenwerkingsverband heeft, op voordracht van de benoemingsadviescommissie, besloten om de mevrouw Bernadette van Oers met ingang…
Lees verder

Vacature Ondersteuningsplanraad

In het onderwijs hebben ouders en personeelsleden medezeggenschap. Bij een school gebeurt dat via de Medezeggenschapsraad, bij Samenwerkingsverband Brabantse Wal…
Lees verder