Disclaimer

SWV Brabantse Wal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website.

Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. SWV Brabantse Wal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website van SWV Brabantse Wal. SWV Brabantse Wal behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van SWV Brabantse Wal.

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is.

Actueel nieuws

 1. Nieuwsbrief SWV Brabantse Wal PO
 2. Nieuwsbrief samenwerkingsverband PO
 3. Nieuwsbrief samenwerkingsverband PO
 4. Ouderbetrokkenheid
 5. Nieuwsflits 6 september 2016
 6. Vooraankondiging 8 naar 1
 7. Nieuwsflits SWV PO 14 april 2016
 8. Nieuwsflits SWV PO
 9. Nieuwsflits SWV PO
 10. Nieuwsflits SWV PO
 11. Nieuwe Brochure ‘Wegwijs in het vmbo’
 12. Talenten zonder papieren
 13. Nieuwe mailadressen samenwerkingsverband Brabantse Wal PO en VO
 14. Nieuwsbrief Passend Onderwijs januari 2016
 15. Nieuwsflits november 2015
 16. Symposium Jeugd 19 november
 17. Open dagen, onderwijsaanbod etc
 18. Wijzigingen in LDOS oktober 2015
 19. Informatiebijeenkomst LDOS op 1 oktober 2015
 20. Nieuwsbrief samenwerkingsverbanden passend onderwijs september
 21. Vooraankondiging informatiebijeenkomst LDOS op 1 oktober 2015
 22. Nieuwsbrief samenwerkingsverbanden juli 2015
 23. Nieuwsbrief PO-VO juni 2015
 24. Nieuwsbrief OC&W voor samenwerkingsverbanden
 25. Digitale overdracht
 26. Centrale aanmeldavonden voortgezet onderwijs
 27. Centrale eindtoets en schooladvies
 28. Open dagen VO scholen
 29. Nieuwe directeur samenwerkingsverband PO
 30. Naar het voortgezet onderwijs
 31. Scholenmarkt
 32. IVO transfercoach SWV VO
 33. Nieuwsbrief SWV Brabantse Wal PO, september 2014
 34. Monitor passend onderwijs