Centrale eindtoets en schooladvies

Centrale eindtoets en schooladvies


Nieuwe regelgeving overgang po-vo

Met ingang van het schooljaar 2014-2015 verandert de regelgeving rond de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs.
Deze veranderingen zijn het gevolg van de nieuwe Wet Eindtoetsing PO en van de invoering van de zorgplicht passend onderwijs.

Op de volgende websites treft u nadere informatie aanover de centrale eindtoets en het schooladvies:

www.centraleeindtoetspo.nl

www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl

 

 

 

 

Terug naar het overzicht