Nieuwsbrief OC&W voor samenwerkingsverbanden

OC&W gaat nieuwsbrieven voor  samenwerkingsverbanden uitgeven.
In deze nieuwsbrief speciale aandacht voor: 
Kinderen met een ernstig meervoudige beperking
Weghalen van compensatiemiddelen AWBZ
Leerplichtcijfers
Inpassing lwoo/pro

Terug naar het overzicht