Nieuwsbrief Passend Onderwijs januari 2016

Nieuwsbrief Passend onderwijs januari 2016

OC&W geeft nieuwsbrieven uit voor samenwerkingsverbanden.
In deze nieuwsbrief aandacht voor;

  • Leerlingentelling
  • Gesprekken over verzuim en thuiszitten
  • Monitor (voortgezet) speciaal onderwijs
  • De 8e voortgangrapportage en AO
  • Akkoord over personeel
  • Afgeven TLV's
  • Conferentie voor samenwerkingsverbanden PO en VO op 22 maart 2016

 

Terug naar het overzicht