Nieuwsbrief PO-VO juni 2015

 

 

Controleer met LDOS of al uw leerlingen zijn geplaatst!

 

 

        NIEUWSBRIEF 
           PO-VO juni 2015

 

 

 

 

Nieuwsbrief voor gebruikers LDOS

Vanaf deze maand zult u vaker een nieuwsbrief ontvangen waarin u geïnformeerd wordt over het gebruik van LDOS. Via deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van wijzigingen in het systeem, nieuwe ontwikkelingen, maar ook antwoorden op veel gestelde vragen. Deze eerste nieuwsbrief is gestuurd naar alle samenwerkingsverbanden PO en VO die LDOS gebruiken bij de overgang van PO naar VO. Ook de bovenschoolse ondersteuners van de aangesloten scholen ontvangen dit bericht.
U kunt deze nieuwsbrief doorsturen naar uw scholen. De gebruikers kunnen zich dan zelf inschrijven middels de knop onder aan deze pagina, zodat zij de nieuwsbrief in het vervolg rechtstreeks ontvangen en direct worden geïnformeerd over wijzigingen.
 

 

 

 

Storing ??

Sommige gebruikers konden vorige week niet inloggen op LDOS. Verondersteld werd dat LDOS uit de lucht was, maar dit is niet het geval; er wordt voortdurend gewerkt aan de eisen die aan de beveiliging worden gesteld. De scholen die de combinatie Internet Explorer 10 en Windows 7 gebruiken, moeten handmatig de beveiliging aanpassen.In alle andere gevallen gebeurt dit automatisch.
Hoe doet u dat? U gaat naar Internetopties --> geavanceerd. U krijgt een lijst met opties en vinkt dan Use TLS 1.2 aan. Vraag uw systeembeheerder als u hierbij hulp nodig heeft.

 

 

 

Aanmeldingen lopen ten einde

In alle  regio's verkeren de aanmeldingen in de laatste fase. Na de voorjaarsvakantie was er een dermate belasting op de applicatie dat dit ten koste ging van de snelheid. Kort daarna is er een nieuwe server aangeschaft, waardoor de applicatie merkbaar sneller is geworden.
De samenwerkingsverbanden VO kunnen een lijst genereren van leerlingen die nog geen zicht hebben op vervolgonderwijs. Het VO dient er daarom voor te zorgen dat alle toelatingsbesluiten in het systeem zitten op de datum die is afgesproken binnen uw regio.
Het PO dient er voor te zorgen dat leerlingen die groep 8 doubleren worden overgezet naar het volgend schooljaar. Via uw helpdesk in uw regio kunt u de status laten terugzetten van 'definitief' naar 'volledig'. Bij de NAW-gegevens van de leerling kunt u het schooljaar wijzigen in het volgend schooljaar. Indien de leerling is aangemeld op een school buiten een LDOS-regio of is verhuisd, dan geeft u dat aan bij subtab 'Aanmeldingen VO'. In de kolom 'Niet plaatsen VO' geeft u de reden aan. De leerlingen verdwijnt dan van de lijst 'niet geplaatste leerlingen'.

 

 

 

  Toevoegen scores eindtoets

LDOS is aangepast om de scores van de eindtoets en het uploaden van de leerlingenrapporten mogelijk te maken .Zowel de centrale eindtoets, IEP en Route8 kunnen worden ingevoerd. Tevens kan het advies worden ingevoerd dat het testrapport geeft. Dit is niet het herziene schooladvies, maar het resultaat dat de leerling op de toets behaald heeft.
Het PO kan de scores invoeren onder subtab 'Invoeren eindtoets', het advies van de toets invullen en het leerlingenrapport uploaden.
Of u van deze mogelijkheid van invoeren gebruik maakt, dient u af te stemmen met uw samenwerkingsverbanden PO en VO.

 

 

 

Herzien schooladvies

Het is mogelijk om in LDOS een herzien schooladvies toe te voegen. Het is niet mogelijk om het oorspronkelijke advies te wijzigen. Dat is ook niet de bedoeling. Het PO kan middels het tabblad Leerlingen --> 'Schooladvies invoeren' een herzien advies toevoegen. 
De VO-school kan in LDOS zien dat er een advies is toegevoegd doordat bij de tab 'Aanmeldingen' het printicoontje geel van kleur wordt met een letter A erin. Tevens wordt in de kolom 'Advies' het herziene advies tussen haakjes in groen onder het oorspronkelijke advies getoond. Het PO dient bij een herzien advies altijd contact op te nemen met de VO-school. Het VO krijgt namelijk niet automatisch bericht dat er een herzien advies is toegevoegd en kan dus aan de aandacht ontsnappen.

 

 

 

Ophalen gegevens door VO 

Voor het ophalen van de gegevens van de eindtoets is een nieuw tabblad toegevoegd onder de tab 'Leerlingen'. Deze subtab is genoemd  'Eindtoets resultaten'. U ziet dan de testscores en daarachter het advies. Dit is het advies op basis van de toets. Dit is dus niet het herziene advies. Dat staat immers bij 'Aanmeldingen'.
Het VO kan tevens een excel-exportbestand aanmaken en de gegevens overzetten in het eigen leerlingvolgsysteem

 

SCHRIJF U HIER IN VOOR DEZE NIEUWSBRIEF

 

 

 

 

 

Copyright © 2015 TripleWict, Alle rechten voorbehouden.
Heeft u vragen of opmerkingen?

Ons emailadres is
info@triplewict.nl

uitschrijven    gegevens aanpassen 

 

 
 
 
Terug naar het overzicht