Nieuwsbrief samenwerkingsverband PO

Nieuwsbrief januari 2017

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

- Voortgang Passend Onderwijs
- Werkwijze dyslexie
- Werkwijze verwijzingen vanuit voorschoolse instanties
- IB-netwerk, terugblik & vooruitblik
- Onderwijs & Zorg
- Jeugdsymposium
- Ondersteuningsplanraad
- Enquête ouderbetrokkenheid
- Bureau Onderwijsconsulenten

 

Terug naar het overzicht