Nieuwsbrief samenwerkingsverbanden juli 2015

Nieuwsbrief samenwerkingsverbanden juli 2015

OC&W gaat nieuwsbrieven voor  samenwerkingsverbanden uitgeven.
In deze nieuwsbrief speciale aandacht voor: 
BTW vrijstelling voor samenwerkingsverbanden
Regeling voor aanvullende bekostiging emb en gevolgen voor samenwerkingsverbanden
Ondersteuning bij uitwerking onderwijs en zorg
Voorbereiden op de inpassing van lwoo en pro
Berichten over uitvoering bekostiging (DUO)
Aankondiging: verruiming meetellen onderwijstijd
Regiobijeenkomsten invlechting

Terug naar het overzicht