Nieuwsbrief samenwerkingsverbanden passend onderwijs september

Nieuwsbrief samenwerkingsverbanden passend onderwijs september
OC&W geeft nieuwsbrieven uit voor  samenwerkingsverbanden.
In deze nieuwsbrief speciale aandacht voor: 
- Nieuwe accountmanagers
- Op zoek naar voorbeelden; doorzettingsmacht
- Aanpakken van bureaucratie
- Mededelingen vanuit DUO
- Op naar de inpassing van lwoo en pro
 

Terug naar het overzicht