Nieuwsbrief SWV Brabantse Wal PO

Nieuwsbrief SWV Brabantse Wal PO, editie september 2017.

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

  • Voortgangsrapportage
  • Klankbordgroep
  • Inspectiebezoek
  • Bestuurlijke inrichting
  • Thuiszitters
  • Onderwijs en Zorg
  • GGZ deeltijdbehandeling wordt TLV?
  • Uitvoering ondersteuningsplan
  • Overzicht data
  • Steunpunt hoogbegaafdheid
Terug naar het overzicht