Nieuwsbrief SWV Brabantse Wal PO, december 2017

Nieuwsbrief december 2017

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

 • De inspectie    
 • Het nieuwe kabinet                     
 • Passend Onderwijs in de media
 • Deskundigheidsbevordering    
 • IB-netwerk      
 • Klankbordgroep            
 • Bestuurlijke inrichting 
 • Onderwijs & (Jeugd-)Zorg / Sociaal domein       
 • Samenwerking GGZ     
 • Kwaliteitszorg & digitalisering  
 • Ondersteuningsplanraad (OPR)

 

 

Terug naar het overzicht