Nieuwsbrief SWV PO

Nieuwsbrief SWV Passend Onderwijs Brabantse Wal PO.

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

  • Inzet expertiseteam SWV                 
  • Deskundigheidsbevordering
  • Ondersteuningsplanraad
  • IB-netwerk Onderwijs & Jeugdzorg
  • IB-directienetwerk Samen op de tandem
  • Klankbordgroep/ audits
  • Digitalisering TripleW / AVG  
  • Subsidie OCW hoogbegaafde leerlingen
  • Website Passend Onderwijs                              
Terug naar het overzicht