Vacture Beleidsmedewerker Kwaliteit en Functionaris Gegevensbescherming

De samenwerkingsverbanden Brabantse Wal PO en VO zoeken een beleidsmedewerker Kwaliteit voor 0.8 fte (4 dagen), die zo spoedig mogelijk kan starten.
De beleidsmedewerker Kwaliteit ondersteunt de directies en de besturen van de samenwerkingsverbanden bij het verder vormgeven van de cyclus van kwaliteitszorg. Daarnaast zal de beleidsmedewerker fungeren als Functionaris Gegevensbescherming (FG) om binnen onze organisaties toezicht te houden op de naleving van de vereisten uit de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

Het samenwerkingsverband is de netwerkorganisatie die partijen verbindt, kennis ontwikkelt en is het loket voor passend onderwijs in de regio. In de samenwerkingsverbanden Brabantse Wal werken schoolbesturen uit de regio Bergen op Zoom samen om vorm te geven aan passend onderwijs. Dit zijn in het PO vijf besturen van reguliere scholen en drie besturen voor Speciaal Onderwijs. Dezelfde drie besturen voor speciaal (voortgezet) onderwijs zijn ook aangesloten bij het VO verband, samen met drie reguliere VO besturen aangesloten, 1 ROC en 1 PRO bestuur.

Nadere beschrijving Vacature

Terug naar het overzicht