Over ons

Deze website is een gezamenlijk inititatief van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs Brabantse Wal, afdelingen basisonderwijs, voortgezet onderwijs en de werkgroep van 8 naar 1.
Op deze site treft u informatie aan over  passend onderwijs op de basisscholen, het voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. Maar ook hoe de aansluiting is geregeld tussen de onderwijssystemen.

Samenwerkingsverband Brabantse Wal betreft de scholen uit de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht en wat het voortgezet onderwijs betreft ook Tholen.
De website is bedoeld voor ouders, leerlingen, scholen, de ondersteuningsplanraad en alle partners waarmee de scholen samenwerken.