Over ons

Deze website is een gezamenlijk inititatief van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs Brabantse Wal, afdelingen basisonderwijs, voortgezet onderwijs en de werkgroep van 8 naar 1.
Op deze site treft u informatie aan over  passend onderwijs op de basisscholen, het voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. Maar ook hoe de aansluiting is geregeld tussen de onderwijssystemen.

Samenwerkingsverband Brabantse Wal betreft de scholen uit de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht en wat het voortgezet onderwijs betreft ook Tholen.
De website is bedoeld voor ouders, leerlingen, scholen, de ondersteuningsplanraad en alle partners waarmee de scholen samenwerken.

Actueel nieuws

 1. Nieuwsbrief SWV Brabantse Wal PO
 2. Nieuwsbrief samenwerkingsverband PO
 3. Nieuwsbrief samenwerkingsverband PO
 4. Ouderbetrokkenheid
 5. Nieuwsflits 6 september 2016
 6. Vooraankondiging 8 naar 1
 7. Nieuwsflits SWV PO 14 april 2016
 8. Nieuwsflits SWV PO
 9. Nieuwsflits SWV PO
 10. Nieuwsflits SWV PO
 11. Nieuwe Brochure ‘Wegwijs in het vmbo’
 12. Talenten zonder papieren
 13. Nieuwe mailadressen samenwerkingsverband Brabantse Wal PO en VO
 14. Nieuwsbrief Passend Onderwijs januari 2016
 15. Nieuwsflits november 2015
 16. Symposium Jeugd 19 november
 17. Open dagen, onderwijsaanbod etc
 18. Wijzigingen in LDOS oktober 2015
 19. Informatiebijeenkomst LDOS op 1 oktober 2015
 20. Nieuwsbrief samenwerkingsverbanden passend onderwijs september
 21. Vooraankondiging informatiebijeenkomst LDOS op 1 oktober 2015
 22. Nieuwsbrief samenwerkingsverbanden juli 2015
 23. Nieuwsbrief PO-VO juni 2015
 24. Nieuwsbrief OC&W voor samenwerkingsverbanden
 25. Digitale overdracht
 26. Centrale aanmeldavonden voortgezet onderwijs
 27. Centrale eindtoets en schooladvies
 28. Open dagen VO scholen
 29. Nieuwe directeur samenwerkingsverband PO
 30. Naar het voortgezet onderwijs
 31. Scholenmarkt
 32. IVO transfercoach SWV VO
 33. Nieuwsbrief SWV Brabantse Wal PO, september 2014
 34. Monitor passend onderwijs