Over ons

Deze website is een gezamenlijk inititatief van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs Brabantse Wal, afdelingen basisonderwijs, voortgezet onderwijs en de werkgroep van 8 naar 1.
Op deze site treft u informatie aan over  passend onderwijs op de basisscholen, het voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. Maar ook hoe de aansluiting is geregeld tussen de onderwijssystemen.

Samenwerkingsverband Brabantse Wal betreft de scholen uit de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht en wat het voortgezet onderwijs betreft ook Tholen.
De website is bedoeld voor ouders, leerlingen, scholen, de ondersteuningsplanraad en alle partners waarmee de scholen samenwerken.

Actueel nieuws

 1. Scholenmarkt Centrum-Zuid Bergen op Zoom
 2. Nieuwsbrief SWV Brabantse Wal PO
 3. Nieuwsbrief samenwerkingsverband PO
 4. Nieuwsbrief samenwerkingsverband PO
 5. Ouderbetrokkenheid
 6. Nieuwsflits 6 september 2016
 7. Vooraankondiging 8 naar 1
 8. Nieuwsflits SWV PO 14 april 2016
 9. Nieuwsflits SWV PO
 10. Nieuwsflits SWV PO
 11. Nieuwsflits SWV PO
 12. Nieuwe Brochure ‘Wegwijs in het vmbo’
 13. Talenten zonder papieren
 14. Nieuwe mailadressen samenwerkingsverband Brabantse Wal PO en VO
 15. Nieuwsbrief Passend Onderwijs januari 2016
 16. Nieuwsflits november 2015
 17. Symposium Jeugd 19 november
 18. Open dagen, onderwijsaanbod etc
 19. Wijzigingen in LDOS oktober 2015
 20. Informatiebijeenkomst LDOS op 1 oktober 2015
 21. Nieuwsbrief samenwerkingsverbanden passend onderwijs september
 22. Vooraankondiging informatiebijeenkomst LDOS op 1 oktober 2015
 23. Nieuwsbrief samenwerkingsverbanden juli 2015
 24. Nieuwsbrief PO-VO juni 2015
 25. Nieuwsbrief OC&W voor samenwerkingsverbanden
 26. Digitale overdracht
 27. Centrale aanmeldavonden voortgezet onderwijs
 28. Centrale eindtoets en schooladvies
 29. Open dagen VO scholen
 30. Nieuwe directeur samenwerkingsverband PO
 31. Naar het voortgezet onderwijs
 32. Scholenmarkt
 33. IVO transfercoach SWV VO
 34. Nieuwsbrief SWV Brabantse Wal PO, september 2014
 35. Monitor passend onderwijs