SWVBrabantseWal-(225)

Passend naar de brugklas

Scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs werken samen om de overstap van leerlingen van groep 8 naar de eerste klas goed te laten verlopen. Vandaar de naam Van 8 naar 1.

Leerlingen en ouders

Op maandag 23 november 2020 zou dit jaar de jaarlijkse scholenmarkt gehouden worden. Volgens een goede traditie is dit het moment waarop u als ouder zich kan oriënteren op het onderwijsaanbod in onze regio. U zult begrijpen dat met de huidige corona-maatregelen en beperkingen wij als voortgezet onderwijs deze markt niet op een veilige manier kunnen organiseren. Daarom gaan we digitaal!

Via onderstaande linkjes naar presentaties van iedere school voor voortgezet onderwijs. Deze presentaties duren ongeveer 20 tot 25 minuten. Vergelijkbaar met wat u op de scholenmarkt kon verwachten. U kunt deze presentaties bekijken wanneer het u past. Mocht u vervolgens inhoudelijke vragen hebben dan kunt u daarover in contact treden met de betreffende school.

Presentatie scholenmarkt Steenspil

Presentatie scholenmarkt RSG ’t Rijks

Presentatie scholenmarkt ’t R@velijn

Presentatie Scholenmarkt Roncalli

Presentatie Scholenmarkt Mollerlyceum

Presentatie Scholenmarkt ZuidWesthoekcollege

Presentatie Scholenmarkt Juvenaat

 

Onderwijsgevende

Menu