SWVBrabantseWal-(225)

Passend naar de brugklas

Scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs werken samen om de overstap van leerlingen van groep 8 naar de eerste klas goed te laten verlopen. Vandaar de naam Van 8 naar 1.

Leerlingen en ouders

November 2021 is de jaarlijkse scholenmarkt digitaal georganiseerd. Volgens een goede traditie is dit het moment waarop u als ouder zich kan oriënteren op het onderwijsaanbod in onze regio.
Via onderstaande linkjes kunt u  binnenkort de presentaties terugzien van de VO-scholen uit onze regio. Deze presentaties duren ongeveer 20 tot 25 minuten. Vergelijkbaar met wat u op de scholenmarkt kon verwachten. U kunt deze presentaties bekijken wanneer het u past. Mocht u vervolgens inhoudelijke vragen hebben dan kunt u daarover in contact treden met de betreffende school.

Presentatie scholenmarkt Steenspil voor ouders: Presentatie Curio steenspil (vimeo.com)
Interactieve rondleiding voor ouders en leerlingen: https://projects.ivorystudio.net/embed/projects/gS-Bs6jtMSXH

Presentatie scholenmarkt RSG ‘t Rijks

Presentatie scholenmarkt ‘t R@velijn

Presentatie Scholenmarkt Roncalli

Presentatie Scholenmarkt Mollerlyceum

Presentatie Scholenmarkt ZuidWesthoekcollege

Presentatie Scholenmarkt Juvenaat

 

Onderwijsgevende

Menu