Bovenschoolse voorzieningen

Uitvoering van de bovenschoolse voorzieningen op de basisscholen;    
  Begeleiders Passend Onderwijs          
  De ambulant begeleiders van het S(B)O worden vanaf heden ‘Begeleiders Passend Onderwijs’ genoemd  en maken deel uit van het samenwerkingsverband Brabantse wal. De Begeleiders PaO worden indien nodig, bij ondersteuningsvragen van scholen ingezet. De vraag naar specifieke expertise bepaalt welke Begeleider PaO ingezet wordt.
De expertise wordt geleverd vanuit:
Het Driespan (cluster 4), de Kameleon (cluster 3) en Mytylschool Roosendaal (cluster 3), sbo de Driemaster en Auris (cluster 2).

 
 
             

 

Onderwijsvoorzieningen anders dan de basisscholen: 
Speciale school voor basisonderwijs


 SBO de Driemaster
 Maaslaan 10
 4615 BP Bergen op Zoom
 0164-233839
 www.3mastersbo.nl

 


Speciaal onderwijs cluster 2

 Montaal
 Populierlaan
 Bergen op Zoom
 
 http://www.montaal.nl
Voor dove en slechthorende kinderen en kinderen met een communicatieve beperking. Dit kunnen ernstige spraak-taalmoeilijkheden zijn of een vorm van autisme waarbij de communicatie het belangrijkste probleem is en niet het gedrag.

 


Speciaal onderwijs cluster 3

 Mytylschool Roosendaal
 Gezellelaan 13
 Roosendaal
 0165- 558200
 www.mytylschoolroosendaal.nl


  De Kameleon
  Gerard ter Borchstraat 51
  4703 NL Roosendaal
  01654-570950
  www.dekameleonkpo.nl
Voor kinderen met verstandelijke (zeer moeilijk lerend) en/of lichamelijke beperkingen (lichamelijk gehandicapt/ meervoudig gehandicapt) en kinderen die langdurig ziek zijn (langdurig zieken).


Speciaal onderwijs cluster 4

 De Kornalijn
 Guido Gezellelaan 18
 4624 GM  Bergen op Zoom
 0164-245853
                               www.hetdriespan.nl/onze-scholen/de-kornalijn
 
Voor kinderen met gedragsproblemen of langdurig (psychiatrisch) zieke kinderen zonder een lichamelijke handicap.

Speciaal onderwijs cluster 1

 Visio Rotterdam
 Heijndijk 4
 3079 PM  Rotterdam
 0885-858330
                              www.visio.org
Blinde kinderen uit ons samenwerkingsverband kunnen terecht bij Visio te Rotterdam.

 

Terug naar het overzicht