SWVBrabantseWal-(48)

Ondersteuningsplan


Documenten t.b.v. aanvraag extra ondersteuning

Documenten t.b.v. Ernstige enkelvoudige dyslexie (EED)

Documenten t.b.v. de Vlinderboom

Informatie voor ouders
Informatie voor professionals

Documenten t.b.v. de Trampolinegroep

Informatie voor ouders en scholen

 

Documenten t.b.v. de Klimtoren

Informatie voor scholen

Overig

Visio_cluster 1, op afroep beschikbaar voor ambulante begeleiding (Visio) en onderwijs (Bartimeus).
Visio ambulante begeleiding
Passend onderwijs cluster 1 voor samenwerkingsverbanden


AVG en Privacy:

Functionaris Gegevensbescherming:
Angela Groen, a.groen@cedgroep.nl, 010-4071993


Inspectierapporten


Jaarrekeningen:

Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2018 
Jaarrekening 2019

Menu