Samenwerkingspartners

Het loket passend onderwijs wordt gevormd door het secretariaat van het samenwerkingsverband.    
Op deze plaats komen alle aanvragen binnen op het gebied van extra ondersteuning of aanvragen van een
toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs cluster 3 of 4.
                       
Het loket is te bereiken:    
Secretariaat Stichting samenwerkingsverband
Brabantse Wal
           
Postbus 648            
4600 AP  Bergen op Zoom            

secretariaat@swvbrabantsewal.nl

           
                       
                       
Geen leerling tussen wal en schip (toekennen toelaatbaarheidsverklaring, de onderwijsconsulent, bezwaarprocedure en geschillen)                      
                       
                       
Partners die ondersteuning en advies kunnen bieden                      
                       
Ouders en scholen kunnen gebruik maken van diverse organisaties die zich richten op ondersteuning      
in bijzondere situaties.      
  organisatie contact                  
                       
Langdurig zieke leerlingen Ziezon Jessie Hendriks                
    jhendriks@edux.nl                
    tel: 06-10616183                
                       
Begeleiding voor leerlingen met een Kecc www.kecc.nl            
specifieke onderwijsbehoefte en   kecc@driespan.koraalgroep.nl              
professionele ondersteuning aan   tel: 076-502995                
leerkrachten/docenten binnen het gedragsspectrum                      
                       
Advies en ondersteuning op het gebied Auris www.auris.nl                
van spraaktaal ontwikkelingen   tel: 0113-323264                
                       
Dyslexie   www.steunpuntdyslexie.nl              
                       
Ouders en passend onderwijs   www.passendonderwijsenouders.nl            
                       
Onderwijsinspectie   www.onderwijsinspectie.nl                  
                       
                       
                       
Terug naar het overzicht