Van 8 naar 1

Scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs werken samen om de overstap van leerlingen van groep 8 naar de eerste klas goed te laten verlopen. Vandaar de naam Van 8 naar 1.

Op de pagina’s voor leerlingen en ouders en die voor docenten treft u relevante documenten aan.