Voortgezet onderwijs

.

 • Samenwerkingsverband

  Passend onderwijs wil zeggen dat de scholen in een regio er samen verantwoordelijk voor zijn dat elke leerling ondersteuning krijgt die nodig is. Deze samenwerking doen scholen in een samenwerkingsverband. De scholen uit ons samenwerkingsverband staan in de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, en Woensdrecht. Vanwege de ligging heeft ons samenwerkingsverband de naam Brabantse Wal gekregen. Officieel is de naam Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Bergen op Zoom e.o., ook aangeduid als SWV VO 30.01. Hoe het samenwerkingsverband de ondersteuning vormgeeft is beschreven in het ondersteuningsplan.
  Alle scholen in het samenwerkingsverband hebben een schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld

  Lees meer
 • Bovenschoolse voorzieningen

  Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs krijgen ondersteuning die nodig is. Van de mentor, een leerlingbegeleider, de schooldecaan, een remedial teacher e.d. Wij noemen deze ondersteuning basis- en breedte ondersteuning.

  Diepteondersteuning
  In ons samenwerkingsverband hebben wij bovenschoolse voorzieningen. We kennen het Praktijkonderwijs en scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs. Ook zijn er scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs buiten ons samenwerkingsverband. Als een leerling hierin (tijdelijk) begeleid wordt, noemen wij dat diepteondersteuning.

  Lees meer