SWVBrabantseWal-(20)

Samenwerkingsverband Brabantse Wal Voorgezet Onderwijs

Op deze website willen we u informeren over Passend onderwijs in de regio. Over wat we willen bereiken; hoe de samenwerking tussen de scholen verloopt; welke mogelijkheden er zijn voor extra ondersteuning; wat het betekent voor u als ouders/verzorgers en waar u rekening mee moet houden als u met de school in gesprek gaat over extra ondersteuning en de zorgplicht.

Passend onderwijs wil zeggen dat de scholen in een regio er samen verantwoordelijk voor zijn dat elke leerling de ondersteuning krijgt die nodig is. Scholen hebben daarbij een zorgplicht en het samenwerkingsverband helpt de scholen daarbij. Om dit te realiseren werken de scholen nauw samen met partners zoals jeugdhulp, speciaal voortgezet onderwijs, praktijkonderwijs en de gemeenten. De scholen die zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband Brabantse Wal Voortgezet Onderwijs staan in de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Tholen en Woensdrecht.

Hoe het samenwerkingsverband de scholen helpt en ondersteunt, is beschreven in het ondersteuningsplan. Daarin is te lezen welke afspraken er zijn over de ondersteuning in de scholen, over speciale arrangementen voor leerlingen maar ook over de verdeling van middelen. Ook is in het ondersteuningsplan beschreven wanneer een leerling toegelaten wordt tot het voortgezet speciaal onderwijs of de school voor praktijkonderwijs.

Een belangrijk uitgangspunt voor het slagen van passend onderwijs is de gezamenlijke visie van de scholen, het samenwerkingsverband en de gemeenten. In onze regio vinden we het belangrijk dat kinderen goede kansen hebben op een ononderbroken ontwikkeling, dat leerlingen een passend onderwijsaanbod krijgen en dat dit aanbod zoveel mogelijk in de vertrouwde omgeving van de leerling geboden wordt. Daarvoor is een goede samenwerking tussen scholen en samenwerking met partners uit de jeugdhulpverlening van groot belang.

Menu