Bovenschoolse voorzieningen

Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs krijgen ondersteuning die nodig is. Van de mentor, een leerlingbegeleider, de schooldecaan, een remedial teacher e.d. Wij noemen deze ondersteuning basis- en breedte ondersteuning.

Diepteondersteuning
In ons samenwerkingsverband hebben wij bovenschoolse voorzieningen. We kennen het Praktijkonderwijs, het Transferium en scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs. Ook zijn er scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs buiten ons samenwerkingsverband. Als een leerling hierin (tijdelijk) begeleid wordt, noemen wij dat diepteondersteuning.

Praktijkonderwijs

   Het Kwadrant
   Oberonstraat 2
   4624 VM  Bergen op Zoom
   0164- 210199
   www.hetkwadrant@lpsnet.nl

Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen die vanwege lage capaciteiten en grote  leerachterstanden niet in staat zijn een vmbo-diploma te halen. Deze leerlingen worden praktisch opgeleid en gaan na hun opleiding werken.
 

Het Transferium
In het Transferium werken scholen en organisaties samen en kent twee locaties. Wanneer de leerling vanwege ernstige leerproblemen, gedrags- of sociaal-emotionele problemen (nog) niet in staat is in het voortgezet onderwijs zelfstandig mee te kunnen, maar niet is aangewezen op Speciaal Onderwijs kan begeleiding op het Transferium een oplossing bieden.

  Transferium, locatie Pomonalaan
  Pomonalaan 45
  4613 ES  Bergen op Zoom
  0164-241409
                               website:
De locatie Pomona is bedoeld voor leerlingen die vanwege van wege ernstige leerproblemen, gedrags- of sociaal-emotionele problemen intensievere ondersteuning nodig hebben een vmbo-diploma te halen. Pomona heeft ook een afdeling waar leerlingen uit het voortgezet onderwijs tijdelijk begeleid kunnen worden omdat het op school en/of thuis even niet goed gaat.

 

  Transferium locatie Aventurijn
  De verlening 10
  4616 AX  Bergen op Zoom
  0164-260744
  www.hetdriespan.nl/onze-scholen/het-aventurijncollege/198

Op het Transferium locatie Aventurijn worden leerlingen tijdelijk begeleid die al wat langere tijd niet naar school zijn geweest of  voor wie een plaatsing op het Aventurijn College,  Voortgezet Speciaal Onderwijs wordt onderzocht.
 

Voortgezet Speciaal Onderwijs
We kennen in onze regio twee vormen van Voortgezet Speciaal Onderwijs en drie buiten de regio.
Binnen de regio kennen wij het Aventurijn College en de Kameleon.

  Aventurijn College
  De verlening 10
  4616 AX  Bergen op Zoom
  0164-260744
                               www.hetdriespan.nl/onze-scholen/het-aventurijncollege/198

Het Aventurijn College is bedoeld voor leerlingen met ernstige gedragsstoornissen. Deze leerlingen worden begeleid door een gespecialiseerd team in kleine klassen.
 
 

  De Kameleon
  Zuiderdreef 320
  4616 AJ  Bergen op Zoom
  0164-870022
                               www.dekameleonkpo.nl


De Kameleon is er voor Moeilijk Lerende Kinderen. Leerlingen worden daar geplaatst vanwege een laag IQ (onder de 60).
 

Buiten onze regio kunnen leerlingen geplaatst worden op de Mytylschool in Roosendaal of Auris in Goes. 

  Mytylschool Roosendaal
  Gezellelaan 13
  Roosendaal
  0165- 558200
  www.mytylschoolroosendaal.nl
De Mytylschool begeleidt leerlingen met een lichamelijke handicap of ziekte.  Auris College Goes
 Bergweg 6
 4461 NB Goes
 Telefoon: 0113-217148

                            http://www.auriscollegegoes.nl
Auris richt zich op dove of slechthorende kinderen.

Tot slot kunnen blinde kinderen uit ons samenwerkingsverband terecht bij VISIO te Rotterdam.


 Visio Rotterdam
 Heijndijk 4
 3079 PM  Rotterdam
 Telefoon: 0885-858330
                              http://www.viseo.org

 


 

Terug naar het overzicht