Bovenschoolse voorzieningen

Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs krijgen ondersteuning die nodig is. Van de mentor, een leerlingbegeleider, de schooldecaan, een remedial teacher e.d. Wij noemen deze ondersteuning basis- en breedte ondersteuning.

Diepteondersteuning
In ons samenwerkingsverband hebben wij bovenschoolse voorzieningen. We kennen het Praktijkonderwijs en scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs. Ook zijn er scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs buiten ons samenwerkingsverband. Als een leerling hierin (tijdelijk) begeleid wordt, noemen wij dat diepteondersteuning.

Praktijkonderwijs

   Het Kwadrant
   Oberonstraat 2
   4624 VM  Bergen op Zoom
   0164- 210199
   www.hetkwadrant@lpsnet.nl

Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen die vanwege lage capaciteiten en grote  leerachterstanden niet in staat zijn een vmbo-diploma te halen. Deze leerlingen worden praktisch opgeleid en gaan na hun opleiding werken.
 

Voortgezet Speciaal Onderwijs
We kennen in onze regio twee vormen van Voortgezet Speciaal Onderwijs en drie buiten de regio.
Binnen de regio kennen wij het Aventurijn College en de Kameleon.

  Aventurijn College
  De verlening 10
  4616 AX  Bergen op Zoom
  0164-260744
                               www.hetdriespan.nl/onze-scholen/het-aventurijncollege/198

Het Aventurijn College is bedoeld voor leerlingen met ernstige gedragsstoornissen. Deze leerlingen worden begeleid door een gespecialiseerd team in kleine klassen.
 
 

  De Kameleon
  Zuiderdreef 320
  4616 AJ  Bergen op Zoom
  0164-870022
                               www.dekameleonkpo.nl


De Kameleon is er voor Moeilijk Lerende Kinderen. Leerlingen worden daar geplaatst vanwege een laag IQ (onder de 60).
 

Buiten onze regio kunnen leerlingen geplaatst worden op de Mytylschool in Roosendaal of Auris in Goes. 

  Mytylschool Roosendaal
  Gezellelaan 13
  Roosendaal
  0165- 558200
  www.mytylschoolroosendaal.nl
De Mytylschool begeleidt leerlingen met een lichamelijke handicap of ziekte.  Auris College Goes
 Bergweg 6
 4461 NB Goes
 Telefoon: 0113-217148

                            http://www.auriscollegegoes.nl
Auris richt zich op dove of slechthorende kinderen.

Tot slot kunnen blinde kinderen uit ons samenwerkingsverband terecht bij VISIO te Rotterdam.


 Visio Rotterdam
 Heijndijk 4
 3079 PM  Rotterdam
 Telefoon: 0885-858330
                              http://www.viseo.org

 


 

Terug naar het overzicht