SWVBrabantseWal-(239)

Medezeggenschap (OPR)

Elke school heeft een Medezeggenschapsraad. Hierin zijn ouders en leraren vertegenwoordigd. Zij denken mee over het beleid van de school. Heeft u als ouder interesse om mee te denken? Informeer dan bij de school naar de mogelijkheden. Informatie over de medezeggenschapsraad is te vinden op de website of in de schoolgids van de school.

Ondersteuningsplanraad

Ook Samenwerkingsverband Brabantse Wal VO heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad heeft de naam Ondersteuningsplanraad. Hierin zijn de medezeggenschapsraden van de scholen vertegenwoordigd en denken ouders en leraren mee over het beleid en de plannen van het samenwerkingsverband. Deze plannen zijn in het Ondersteuningsplan beschreven.
Minimaal vier keer per jaar heeft het bestuur van het samenwerkingsverband overleg met de Ondersteuningsplanraad. Ze bespreken dan samen ontwikkelingen. De Ondersteuningsplanraad bestaat uit zes personeelsleden en zes ouders van de scholen binnen het samenwerkingsverband.
Heeft u vragen aan de Ondersteuningsplanraad of heeft u interesse om mee te denken? Informeer bij de Ondersteuningsplanraad.
Zie ook de samenstelling van de Ondersteuningsplanraad bij Organisatie

Menu