SWVBrabantseWal-(14)

Hoe werkt passend onderwijs in onze regio?

Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Deze vorm van onderwijs moet ervoor zorgen dat elke jongere het beste uit zichzelf haalt. Scholen bieden daarom extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals jongeren met leer- of gedragsproblemen of met lichamelijke beperkingen. We wensen daarbij dat jongeren zoveel mogelijk in de hen vertrouwde omgeving de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

Met passend onderwijs wil de overheid bereiken dat:

  • alle jongeren een plek krijgen die past bij de ondersteuningsbehoefte;
  • een jongere naar een gewone school gaat als dat kan;
  • een jongere naar het speciaal onderwijs gaat als intensieve begeleiding nodig is;
  • scholen de mogelijkheden hebben voor onderwijsondersteuning op maat;
  • de kwaliteiten en de onderwijsbehoefte van de leerling bepalend zijn, niet de beperkingen;
  • jongeren niet meer langdurig thuis komen te zitten, omdat er geen passende plek is om onderwijs te volgen.

Scholen hebben een zorgplicht. Dat betekent dat de school verantwoordelijk is om een passende onderwijsplek te bieden of te vinden. Deze plicht helpt mee het doel voor het passend onderwijs te bereiken.
Scholen moeten in ieder geval de basisondersteuning bieden. Dit is de ondersteuning die alle scholen in een regio bieden. Bijvoorbeeld hulp voor leerlingen met dyslexie. Naast de basisondersteuning bieden scholen extra begeleiding aan leerlingen. Deze extra begeleiding kunnen zij organiseren in overleg met het samenwerkingsverband.

Menu