SWVBrabantseWal-(239)

Medezeggenschap (OPR) 

Elke school heeft een Medezeggenschapsraad. Hierin zijn ouders en leraren vertegenwoordigd. Zij denken mee over het beleid van de school. Heeft u als ouder interesse om mee te denken? Informeer dan bij de school naar de mogelijkheden. Informatie over de medezeggenschapsraad is te vinden op de website of in de schoolgids van de school.

Ook het samenwerkingsverband heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad heeft de naam Ondersteuningsplanraad. Hierin zijn de MR-en van de scholen vertegenwoordigd en denken ouders en leraren mee over het beleid en de plannen van het samenwerkingsverband. Deze plannen zijn in het ondersteuningsplan beschreven. Het ondersteuningsplan kan pas formeel worden vastgesteld als de Ondersteuningsplanraad daarmee instemt.

Vier keer per jaar heeft de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband overleg met de Ondersteuningsplanraad. Ze bespreken dan samen de ontwikkelingen en het verloop van de plannen. De Ondersteuningsplanraad bestaat uit zes personeelsleden en zes ouders van de scholen binnen het samenwerkingsverband. Heeft u vragen aan de Ondersteuningsplanraad of heeft u interesse om mee te denken? Informeer bij de Ondersteuningsplanraad.

Menu