Samenwerkingsverband

Passend onderwijs wil zeggen dat de scholen in een regio er samen verantwoordelijk voor zijn dat elke leerling ondersteuning krijgt die nodig is. Deze samenwerking doen scholen in een samenwerkingsverband. De scholen uit ons samenwerkingsverband staan in de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, en Woensdrecht. Vanwege de ligging heeft ons samenwerkingsverband de naam Brabantse Wal gekregen. Officieel is de naam Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Bergen op Zoom e.o., ook aangeduid als SWV VO 30.01. Hoe het samenwerkingsverband de ondersteuning vormgeeft is beschreven in het ondersteuningsplan.
Alle scholen in het samenwerkingsverband hebben een schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld

   

Zoekt u een passende plaats of ondersteuning in het voortgezet onderwijs?
Wilt u aanvullende informatie over de mogelijkheden?
Neem contact op met onze Transfercoaches:

 
Transfercoaches    
Trudy Creemers    
trudy.creemers@swvbrabantsewal.nl    
06-41660832  
Janneke Duijzer  
janneke.duijzer@swvbrabantsewal.nl  
06-30136277  
   
Secretariaat    
Astrid Walraven 
Danielle de Koning
   
Postbus 648    
4600 AP  Bergen op Zoom  
secretariaat@swvbrabantsewal.nl  
0164-745091  
     
Directeur-bestuurder a.i. samenwerkingsverband  
Jos Gerards    
Postbus 648    
4600 AP  Bergen op Zoom    
directievo@swvbrabantsewal.nl    
     
     
Bestuur Samenwerkingsverband    
Voorzitter Dhr. M.J.M. van Loo (OMO)
   
   
Terug naar het overzicht