Samenwerkingsverband

Passend onderwijs wil zeggen dat de scholen in een regio er samen verantwoordelijk voor zijn dat elke leerling ondersteuning krijgt die nodig is. Deze samenwerking doen scholen in een samenwerkingsverband. De scholen uit ons samenwerkingsverband staan in de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, en Woensdrecht. Vanwege de ligging heeft ons samenwerkingsverband de naam Brabantse Wal gekregen. Officieel is de naam Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Bergen op Zoom e.o., ook aangeduid als SWV VO 30.01. Hoe het samenwerkingsverband de ondersteuning vormgeeft is beschreven in het ondersteuningsplan.
Alle scholen in het samenwerkingsverband hebben een schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld

Schoolondersteuningsprofielen:
RSG 't Rijks
Mollerlyceum
Roncalli
Het Juvenaat
Steenspil
't R@velijn
ZuidWestHoekCollege
Pomona
Het Kwadrant
Het Aventurijncollege
 

Zoekt u een passende plaats of ondersteuning in het voortgezet onderwijs?
Wilt u aanvullende informatie over de mogelijkheden?
Neem contact op met onze IVO transfercoach:

 
IVO transfercoach    
Trudy Creemers    
trudy.creemers@swvbrabantsewal.nl    
06-41660832  
   
Secretariaat    
Astrid Walraven    
Postbus 648    
4600 AP  Bergen op Zoom  
secretariaat@swvbrabantsewal.nl  
0164-237557  
     
Directeur-bestuurder samenwerkingsverband  
     
Postbus 648    
4600 AP  Bergen op Zoom    
directievo@swvbrabantsewal.nl    
     
     
Bestuur Samenwerkingsverband    
Voorzitter Dhr. M.J.M. van Loo (OMO)
   
   
Terug naar het overzicht