Samenwerkingspartners

Scholen binnen het Samenwerkingsverband VO Bergen op Zoom e.o.

RSG 't Rijks, Bergen op Zoom
Mollerlyceum, Bergen op Zoom
Roncalli, Bergen op Zoom
Steenspil, Halsteren
Zuidwesthoekcollege, Ossendrecht 
't R@velijn, Steenbergen
Pomona, Bergen op Zoom
Het Kwadrant, Bergen op Zoom
Het Aventurijncollege, Bergen op Zoom
De Kameleon, Bergen op Zoom
Mytylschool, Roosendaal

 

Projecten

Talenten zonder papieren
Talenten zonder Papieren

Er zijn talentvolle jongeren die vanwege een beperking of belemmering niet in staat zijn het voortgezet onderwijs gediplomeerd te verlaten, dan wel een startkwalificatie te behalen. In de regio West-Brabant (RMC-regio 34) gaat het om ongeveer 240 jongeren die geplaatst zijn in onderwijstrajecten zoals het praktijkonderwijs, het Voortgezet Speciaal Onderwijs en de entreeopleidingen. Tot deze groep behoren ook de potentiele voortijdige schoolverlaters uit het regulier onderwijs.Wij noemen deze groep Talenten zonder papieren. Het doel is voor deze talenten een passende plaats te vinden op de arbeidsmarkt of te zorgen voor een arbeidsmatige dagbesteding.
Dit doel wordt bereikt in een sluitend regionaal netwerk waarin onderwijs, gemeenten en werkgeversorganisaties samenwerken.


 

   
     
Terug naar het overzicht