SWVBrabantseWal-(220)

Transferium

Soms kan een school niet voldoen aan de onderwijsbehoeften van een leerling, maar is er wel een verwachting dat na goede, intensieve ondersteuning de leerling op de eigen school verder kan. Dan is een tijdelijke oplossing gewenst. Daarom heeft het samenwerkingsverband samen met de scholen een aantal arrangementen georganiseerd die tijdelijk kunnen worden ingezet. Doel is altijd om de leerling daarna weer te laten terugkeren naar de school van herkomst. We noemen dit Transferium. Het Transferium is dus geen school of fysieke plek, maar een verzamelnaam van de arrangementen.

Menu