SWVBrabantseWal-(26)

Commissie Toelaatbaarheid

De Commissie Toelaatbaarheid behandelt alle aanvragen voor een toelaatbaarheidsverklaring en de aangevraagde arrangementen.

De commissie komt twee keer per maand bij elkaar. Zij bestaat uit vier kernleden, die elk verschillende invalshoeken en deskundigheden hebben. Samen vertegenwoordigen zij het gehele onderwijsaanbod van het voortgezet onderwijs in onze regio. Minimaal twee van de leden zijn tevens gedragswetenschapper. Zij geven onafhankelijk van elkaar advies aan de commissie. Indien gewenst kan de commissie besluiten om extra deskundigheid te betrekken. De transfercoaches nemen als voorzitter deel aan de commissievergaderingen en formuleren het advies aan het samenwerkingsverband.

Een toelaatbaarheidsverklaring voor het voortgezet speciaal onderwijs wordt afgegeven voor minimaal een schooljaar en heeft meestal een duur van enkele jaren. Daarna wordt bekeken of de leerling naar de reguliere school (terug) kan of dat een langer verblijf in de speciale school nodig is.

Bekijk de werkwijze van de Commissie Toelaatbaarheid.

Menu