SWVBrabantseWal-(225)

Vacature Kwartiermaker HB

VacaturesVoortgezet Onderwijs

Brabantse Wal VO is een samenwerkingsverband passend onderwijs waarin 8 schoolbesturen en 13 scholen in de regio West Brabant nauw samenwerken om de doelstellingen van passend onderwijs te realiseren.

Het samenwerkingsverband investeert zo veel mogelijk in de basis waardoor steeds meer leerlingen adequaat kunnen worden begeleid in de reguliere scholen. Voor die leerlingen waar dat niet of nog niet lukt hebben we uitstekende voorzieningen ingericht waar de leerlingen, al dan niet korttijdelijk, passende ondersteuning krijgen.

Op de vier havo/vwo scholen in ons samenwerkingsverband wordt al extra geïnvesteerd om meer- of hoogbegaafde leerlingen passende ondersteuning te bieden. Ondanks deze basisondersteuning is er de wens om een bovenschoolse expert aan te trekken die de scholen verder gaat ondersteunen en gaat onderzoeken welke behoeften en mogelijkheden er bestaan om op één van de scholen een bovenschoolse voorziening in te richten.

Samenwerkingsverband Brabantse Wal VO is daarom op zoek naar een initiatiefrijke kwartiermaker met als aandachtsgebied meer- en hoogbegaafdheid die van 1 januari 2022 tot 1 augustus 2022

1) onderzoek gaat doen en voorwerk gaat verrichten voor een mogelijk in te richten voorziening voor hoogbegaafde leerlingen met een complexe hulpvraag;
2) op verzoek van de reguliere scholen de docenten met meer- en hoogbegaafde leerlingen gaat ondersteunen;
3) de scholen op verzoek adviseert bij de inrichting van hun onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen;
4) als kartrekker het netwerk van hoogbegaafdheidsexperts in de scholen aanstuurt.

Bekijk hier de profielschets. Vacature Kwartiermaker HB

Is dit iets voor jou? Stuur dan voor 10 november 2021 je motivatie en cv naar de secretaresse: cynthia.wagenaars@swvbrabantsewal.nl
Wil je eerst nog vragen stellen? Ook dan kun je mailen naar dit adres. We nemen dan contact met je op.

De gesprekken met kandidaten zijn gepland voor maandag 15 november 2021 in de middag.

Lid Ondersteuningsplanraad

Vacature in de Ondersteuningsplanraad

In het onderwijs hebben ouders en personeelsleden medezeggenschap. Bij een school gebeurt dat via de Medezeggenschapsraad, bij Samenwerkingsverband Brabantse Wal VO via de Ondersteuningsplanraad (OPR). Via de OPR kunnen ouders en personeelsleden meedenken en adviseren over passend onderwijs in de regio. De visie is: voor ieder kind de juiste onderwijsondersteuning binnen ons eigen samenwerkingsverband.

Wat doet de Ondersteuningsplanraad?

Het is de wettelijke taak van de OPR om eens per vier jaar instemming te geven aan het Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. De OPR volgt ook de voortgang van het Ondersteuningsplan, denkt mee over belangrijke thema’s in passend onderwijs en helpt bewaken of de doelen die het samenwerkingsverband heeft gesteld, ook worden gehaald. Daarnaast communiceert de OPR naar haar achterban, de ouders en medewerkers van de scholen. Ongeveer zes keer per jaar komt de OPR bij elkaar.

Vacature bij de OPR!  Iets voor jou?

Lijkt het je leuk om je stem te laten horen en meer te leren over passend onderwijs? Grijp dan nu je kans! De Ondersteuningsplanraad van Samenwerkingsverband Brabantse Wal VO zoekt een ouderlid die Het Juvenaat of Steenspil kan vertegenwoordigen. Enige voorwaarde is dat je ouder/verzorger bent van een kind op deze school.

Is dit iets voor jou? Stuur dan je motivatie naar de secretaresse: cynthia.wagenaars@swvbrabantsewal.nl

Wil je eerst nog vragen stellen? Ook dan kun je mailen naar dit adres.

Menu