SWVBrabantseWal-(225)

Lid Ondersteuningsplanraad

Vacature in de Ondersteuningsplanraad

In het onderwijs hebben ouders en personeelsleden medezeggenschap. Bij een school gebeurt dat via de Medezeggenschapsraad, bij Samenwerkingsverband Brabantse Wal VO via de Ondersteuningsplanraad (OPR). Via de OPR kunnen ouders en personeelsleden meedenken en adviseren over passend onderwijs in de regio. De visie is: voor ieder kind de juiste onderwijsondersteuning binnen ons eigen samenwerkingsverband.

Wat doet de Ondersteuningsplanraad?

Het is de wettelijke taak van de OPR om eens per vier jaar instemming te geven aan het Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. De OPR volgt ook de voortgang van het Ondersteuningsplan, denkt mee over belangrijke thema’s in passend onderwijs en helpt bewaken of de doelen die het samenwerkingsverband heeft gesteld, ook worden gehaald. Daarnaast communiceert de OPR naar haar achterban, de ouders en medewerkers van de scholen. Ongeveer zes keer per jaar komt de OPR bij elkaar.

Vacature bij de OPR!  Iets voor jou?

Lijkt het je leuk om je stem te laten horen en meer te leren over passend onderwijs? Grijp dan nu je kans! De Ondersteuningsplanraad van Samenwerkingsverband Brabantse Wal VO zoekt een ouderlid die Het Juvenaat of Steenspil kan vertegenwoordigen. Enige voorwaarde is dat je ouder/verzorger bent van een kind op deze school.

Is dit iets voor jou? Stuur dan je motivatie naar de secretaresse: cynthia.wagenaars@swvbrabantsewal.nl

Wil je eerst nog vragen stellen? Ook dan kun je mailen naar dit adres.