SWVBrabantseWal-(225)

Vacature Directeur-Bestuurder Samenwerkingsverband Brabantse Wal VO

 

Het bestuur is samengesteld uit een uitvoerend bestuur en een toezichthoudend bestuur. De directeur-bestuurder voert het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband en is verantwoordelijk voor de instandhouding en continuïteit van het samenwerkingsverband en voor het realiseren van een samenhangend geheel aan ondersteuningsvoorzieningen tussen en binnen de scholen en voor de kwaliteit daarvan. De acht aangesloten schoolbesturen voeren onder leiding van een onafhankelijk voorzitter het interne toezicht. Zij houden toezicht op de kaders van het ondersteuningsplan, de (meerjaren-)begroting en zien toe op kwaliteit, opbrengsten en de financiële bedrijfsvoering.

De directeur-bestuurder heeft de dagelijkse leiding van het samenwerkingsverband en is eindverantwoordelijk voor de geboden onderwijsondersteuning. De nieuwe directeur-bestuurder zorgt voor de voorbereiding en uitvoering van het strategische, organisatorische, financiële en personele beleid. Hij of zij ontwikkelt effectieve overlegvormen met betrokken scholen, partners en functionarissen en is aanspreekpunt voor de schoolbesturen. De directeur-bestuurder maakt daarmee actief verbinding tussen mensen en organisaties. Hij of zij is een verbindende persoonlijkheid die vanuit een bestuurlijke en politieke sensitiviteit mensen en ideeën samenbrengt.

Met kennis van en inzicht in maatschappelijke en politieke ontwikkelingen, landelijk en in de regio, is de directeur-bestuurder in staat om processen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden te bewaken. Van de directeur-bestuurder wordt verwacht dat hij of zij door zal bouwen op de opgebouwde structuur, maar tegelijkertijd inspireert en op zoek gaat naar passende innovaties en nieuwe samenwerkingsvormen. De laatste jaren is er veel geïnvesteerd in de samenwerkingen tussen jeugdzorg, gemeente en andere stakeholders. Dit heeft blijvende aandacht nodig. Soms wat renoveer werk en soms wat restaureer werk. Een belangrijke opdracht voor de directeur-bestuurder is het tot stand brengen van het nieuwe ondersteuningsplan voor de jaren 2023 – 2027.

 

Meer informatie over de vacature: https://kv.nl/vacatures-en-opdrachten/directeur-bestuurder-brabantse-wal/

Lid Ondersteuningsplanraad

Vacature in de Ondersteuningsplanraad

In het onderwijs hebben ouders en personeelsleden medezeggenschap. Bij een school gebeurt dat via de Medezeggenschapsraad, bij Samenwerkingsverband Brabantse Wal VO via de Ondersteuningsplanraad (OPR). Via de OPR kunnen ouders en personeelsleden meedenken en adviseren over passend onderwijs in de regio. De visie is: voor ieder kind de juiste onderwijsondersteuning binnen ons eigen samenwerkingsverband.

Wat doet de Ondersteuningsplanraad?

Het is de wettelijke taak van de OPR om eens per vier jaar instemming te geven aan het Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. De OPR volgt ook de voortgang van het Ondersteuningsplan, denkt mee over belangrijke thema’s in passend onderwijs en helpt bewaken of de doelen die het samenwerkingsverband heeft gesteld, ook worden gehaald. Daarnaast communiceert de OPR naar haar achterban, de ouders en medewerkers van de scholen. Ongeveer zes keer per jaar komt de OPR bij elkaar.

Vacature bij de OPR!  Iets voor jou?

Lijkt het je leuk om je stem te laten horen en meer te leren over passend onderwijs? Grijp dan nu je kans! De Ondersteuningsplanraad van Samenwerkingsverband Brabantse Wal VO zoekt een ouderlid die Het Juvenaat of Steenspil kan vertegenwoordigen. Enige voorwaarde is dat je ouder/verzorger bent van een kind op deze school.

Is dit iets voor jou? Stuur dan je motivatie naar de secretaresse: cynthia.wagenaars@swvbrabantsewal.nl

Wil je eerst nog vragen stellen? Ook dan kun je mailen naar dit adres.

Menu