SWVBrabantseWal-(225)

Vacature Psycholoog – Orthopedagoog

als lid van de Commissie Toelaatbaarheid

De Commissie Toelaatbaarheid van het samenwerkingsverband heeft een belangrijke taak bij het toewijzen van passende ondersteuning. Naast het adviseren van toelaatbaarheidsverklaringen voor voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs verzorgt de commissie ook advies over de toelaatbaarheid van een achttal kleinschalige arrangementen. Bij het werken in de commissie zijn IVO velden en Handelingsgericht Indiceren
belangrijke uitgangspunten. De commissie heeft een hoge mate van autonomie.
In de Commissie Toelaatbaarheid werken deskundigen van de scholen en deskundigen van het samenwerkingsverband in teamverband nauw samen aan deze opdracht. Eén lid van de commissie heeft geen binding met de scholen.

We zijn per direct op zoek naar een psycholoog – orthopedagoog die als onafhankelijk lid de commissie komt versterken. We gaan uit van een omvang van 0,2 – 0,3 fte. Dit is ongeveer één a anderhalve dag per week en afhankelijk van de beschikbaarheid. Dinsdag is de vaste vergaderdag van de commissie.

Bekijk hier de profielschets. Vacature Psycholoog – Orthopedagoog als lid CT

Is dit iets voor jou? Stuur dan voor 6 januari 2022 je motivatie en cv naar de secretaresse: cynthia.wagenaars@swvbrabantsewal.nl
Wil je eerst nog vragen stellen? Ook dan kun je mailen naar dit adres. Of bellen met Trudy Creemers. Zij is een van de twee voorzitters van de CT. Je kunt haar bereiken op telefoonnummer 06-41660832.

De gesprekken met kandidaten zijn gepland voor dinsdag 11 januari 2022, namiddag.

Lid Ondersteuningsplanraad

Vacature in de Ondersteuningsplanraad

In het onderwijs hebben ouders en personeelsleden medezeggenschap. Bij een school gebeurt dat via de Medezeggenschapsraad, bij Samenwerkingsverband Brabantse Wal VO via de Ondersteuningsplanraad (OPR). Via de OPR kunnen ouders en personeelsleden meedenken en adviseren over passend onderwijs in de regio. De visie is: voor ieder kind de juiste onderwijsondersteuning binnen ons eigen samenwerkingsverband.

Wat doet de Ondersteuningsplanraad?

Het is de wettelijke taak van de OPR om eens per vier jaar instemming te geven aan het Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. De OPR volgt ook de voortgang van het Ondersteuningsplan, denkt mee over belangrijke thema’s in passend onderwijs en helpt bewaken of de doelen die het samenwerkingsverband heeft gesteld, ook worden gehaald. Daarnaast communiceert de OPR naar haar achterban, de ouders en medewerkers van de scholen. Ongeveer zes keer per jaar komt de OPR bij elkaar.

Vacature bij de OPR!  Iets voor jou?

Lijkt het je leuk om je stem te laten horen en meer te leren over passend onderwijs? Grijp dan nu je kans! De Ondersteuningsplanraad van Samenwerkingsverband Brabantse Wal VO zoekt een ouderlid die Het Juvenaat of Steenspil kan vertegenwoordigen. Enige voorwaarde is dat je ouder/verzorger bent van een kind op deze school.

Is dit iets voor jou? Stuur dan je motivatie naar de secretaresse: cynthia.wagenaars@swvbrabantsewal.nl

Wil je eerst nog vragen stellen? Ook dan kun je mailen naar dit adres.

Menu