Het bestuur van Samenwerkingsverband Brabantse Wal VO is op korte termijn op zoek naar een

Beleidsmedewerker Kwaliteitszorg    0,4 fte

Samenwerkingsverband Brabantse Wal VO is op zoek naar een initiatiefrijke beleidsmedewerker met als aandachtsgebied kwaliteitszorg die een spilfunctie vervult als het gaat om monitoring van kwaliteit en het bevorderen van onze kwaliteit.
Hij of zij is in staat om:

  • onafhankelijk, kritisch en analytisch te denken;
  • zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek te doen en daarbij te komen tot constructieve feedback aan samenwerkingsverband en scholen;
  • gevraagd en ongevraagd advies te geven op bestuurs- en schoolniveau;
  • het kwaliteitszorgsysteem verder in te richten en te onderhouden;
  • de dialoog over kwaliteit aan te gaan met samenwerkingsverband, scholen en partners.

Hij of zij beschikt over:

  • actuele kennis van het onderwijssysteem als geheel en Passend onderwijs in het bijzonder of de bereidheid om dit eigen te maken;
  • actuele kennis over kwaliteitszorg en evaluatiemethodieken;
  • het vermogen om in teamverband op zelfstandige wijze sturing te geven aan de kwaliteitszorg;
  • uitstekende mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid.

De beleidsmedewerker ondersteunt in zijn/haar rol rechtstreeks de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband. Daarnaast legt hij/zij de verbinding met de scholen die aangesloten zijn bij het samenwerkingsverband. Ook de verdere implementatie van de AVG behoort tot de taken.

Interesse in deze boeiende baan? Reageer uiterlijk 7 maart 2021 en stuur uw brief en curriculum vitae naar cynthia.wagenaars@swvbrabantsewal.nl

De gesprekken met de benoemingsadviescommissie zijn gepland voor 17 maart 2021 in de middag.

Voor meer informatie download de profielschets: Oproep Beleidsmedewerker Kwaliteit Brabantse Wal VO

Menu